Dagmammor/ Dagbarnvårdare

Alla dagmammor arbetar efter förskolans läroplan och kommer att ge era barn en  stimulerande och rolig dag!  Många dagmammor arbetar efter ett gemensamt tema. Detta ger möjlighet att arbeta med barnen i sin barngrupp men även att samarbeta tillsammans i större grupper. Det är även ett bra sätt att individ och ålders anpassa lärandet. Dagmammorna har många goda referenser och rekommendationer. Alla frågor är välkomna.  

Malmö

Dagmamman Zana

Zana har inriktning lek & lär, språk och mycket utevistelse. Som hon själv säger: Vi ska inte behöva vara inne när vi kan skoja ute.

Hon bor i en lägenhet i Malmö med sin man och barn. Hela lägenheten utnyttjas av barngruppen och det finns även ett lekrum åt barnen. De har även nära till många lekplatser, parker och grönområden som utnyttjas dagligen. 


Västra och Södra Innerstaden

 T & I samarbetar med sina barngrupper tillsammans. T är utbildad förskollärare, atlejérista på Reggio Emilia institutet i Stockholm. Hon har arbetat som förskollärare sedan 1999. I har arbetat som barnskötare sedan 2009 och är naturvetare och har en fil.mag. i kemi. Båda är även ute pedagoger. Deras utbildningar speglar sig i deras arbete med mycket utevistelse, kreativt skapande och utforskande. Såhär beskriver de själva sina verksamheter:

" Våra verksamheter är Reggio Emilia inspirerad. Vi arbetar med barnens 100 språk. Vi vill tillsammans med barnen undersöka och förändras. 

Vi strävar efter en levande verksamhet där barn-föräldrar-personal bildar en helhet. Vi vill ha ett inspirerande samarbete mellan hemmet och våra verksamheter.

Våra verksamheter kommer att präglas av ett matematiskt och naturvetenskapligt förhållningssätt där utforskande och undersökande ligger till grund för vårt gemensamma lärande"

Rosengård

Kashifa

Kashifa är utbildad pedagog med erfarenhet och följer förskolans läroplan.
Hon erbjuder en barnomsorg som är individuellt utformad och som till stor del sker i hemmamiljö, där barnen erbjuds en trygg och stimulerad miljö. För henne är det viktigt att varje barn, under lekfulla former, får utvecklas i sin egen takt och efter sin förmåga. Hon lägger stor fokus på det svenska språket då grunden är viktig inför skolan och sedan vidare. De är ute mycket då utevistelsen bidrar till att barnen får dels frisk luft och sedan tränar sin grovmotorik. Kashifa och hennes barngrupp är alltid på nya platser och utforskar och leker runt i hela Malmö och även gör utflykter till ex. Bokskogen. Då hon samarbetar med andra dagmammor på olika platser i Malmö får barnen träffa på fler barn och leka i större grupper.
Eftersom hon arbetar med en liten grupp får ditt barn den uppmärksamhet den behöver och barnet får utvecklas i egen takt. Föräldrar kan känna tryggheten i att deras barn blir sett och uppmärksammat varje dag eftersom barngruppen är liten. 


 

Darine

Darine har lång erfarenhet av att arbeta med barn. Hon arbetat på förskolor i Danmark. Hon har även byggt upp förskolor mm i Afrika som volontär.


 


 


 


 


 

För att ställa ert/ era barn i kö hos någon av dagmammorna kontakta pedagogisk huvudman, Angelica Lövkvist, via hemsidan, e- post: info@dagmamman.nu, telefon: 0735 400 227.